Thursday, October 2, 2008

Pinakamatandang katekista,San Gabriel

PINAKAMAHABANG NAGTUTUTORO BILANG KATEKISTA. Si Cesaria de Luna Tetular, (Nanay Saria), 87 anyos (gitna nakatayo) ay pinangaralan kamakailan bilang pinakamahabang nagtuturo (72 anyos) na katekista sa buong Laguna at marahil sa buong bansa. Siya'y nagsimulang magturo nuong siya'y 14 anyos pa lamang bago ang 2nd World War hanggang sa kasalukuyan at ang sabi niya sa Barangay: "Wala pa akong balak magretiro".  
Si San Gabriel Arkanghel, ang patron ng Parokya ng San Gabriel, San Pablo City at si San Miguel Arkanghel patron naman ng Bayan ng Rizal, Laguna at ng Barangay San Miguel, San Pablo City ay parehong pinoprosesyon sa Kapistahan nila nuong Setyembre 29, araw ng Lunes. Kasabay ding pinahalagahan sa okasyong ito ang kasama pang mga Arkanghel sa sina San RafaelUriel, Jehudiel, Beraquiel.