Sunday, October 12, 2008

Perpetual Profession of Holy Face Sisters


PERPETUAL PROFESSION NG MGA HOLY FACE SISTERS NA SINA SR. LORNA TUICO NG MAJAYJAY AT SR. EVELYN DE GALA DE RAMOS NG SINILOAN. Ilan lang ito sa mga larawang kuha nuong sina Sr. Lorna at Sr. Evelyn ay manumpa ng kanilang PERPETUAL VOWS nuong Oktubre 1, 2008 na ginanap sa Holy Face of Jesus Chapel sa Brgy San Antonio I, San Pablo City. Pinamunoan ang okasyong ito ni Kagalanggalang Obispo Leo M. Drona, SDB.DD. kasama ang ilang mga pari at relihiyoso ng diosesis. Matandaan na nuong Hunyo 28, 2008 tatlong madre din ng Holy Face ang gumawa ng kanilang PERPETUAL PROFESSION na kinabibilangan nina SR. MYLA MALLARI BARREDO, SR. MA. VENUS GULMATICO LIM, AT SR. JOSEPHINE TUBIRRA TARNATE.Photos during the Perpetual Profession of Vows of Sr. Lorna Montalbo Tuico and Sr. Evelyn de Gala de Ramos, both members of the Missionary Sisters of the Holy Face of Jesus on 1st October 2008.