Thursday, August 21, 2008

Canossan Sisters nagdalamhati sa pagyaon ng Dating Mother Provincial

Samantala, ang mga kamadrihan ng Canossian Daughters of Charity, Servants of the Poor, Philippine Province na kilala sa initials na FDCC ay lubhang nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang dating Mother Provincial at Superior sa mahabang panahon na si Mother Elsa C. Cosico sa edad na pitumpo’t isa (71) nuong Augosto 1 taong kasalukuyan.

Si Mother Elsa ay nakaburol ngayon sa Kapilya ng Canossa College ng San Pablo City at siya’y dadalhin sa kanyang huling hantungan ngayong araw na ito, Martes, pagkatapos ng Banal na Misa ng gaganapin sa ika-2 ng hapon.

Si Mother Elsa ay dinapoan ng sakit na Cancer sa Colon na siyang sanhi ng kanyang kamatayan pagkatapos ng ilang taong pakikipaglaban dito.

Si Mo. Elsa ay may anim (6) na mga kapatid. Ang dalawang kapatid niyang babae (Sr. Carmel at Sr. Herminia) ay nagging madre ding ng Canossa katulad niya. At ang isang kapatid niyang lalake nagging pari din kabilang ng San Pablo Clergy. Ngunit ito’y yumaon na rin mga ilang taon nang nakalipas.

Si mother Elsa ay apatnapong (40) taon ng naglingkod bilang madre. Sa kanyang pananatili sa Congregation nahirang siyang Mother Provincial sa loob ng anim (6) na taon o dalawang termino. At sa loob ng 30 anyos ng kanyang pagka madre lagi siyang humahawak ng posisyon bilang Superior sa iba’t ibang kapasidad.

Ang katapusan niyang panunungkulan bago siya bawian ng buhay ay bilang pinuno ng Canossian House of Spirituality sa Lungsod ng Tagaytay.

Ayon sa panayam ng Veritas Pilipinas kay Sr. Herminia, bunsong kapatid ng namatay, na bago nalagutan ng huling hininga ang kapatid na madre ito’y naghabilin ng mga katagang sumusunod: “Thank you for walking with me. My journey has ended but yours still continue…Always remember that you are never alone. My prayers are with you. ‘Life is beautiful…’”